Styret i langrennsgruppa:

Leder : Ann Karin Reiersen annkarinreiersen@hotmail.com, 91580181

Kasserer: Niels Refsgaard refsgard@online.no

Sekretær: Lise Emilie Nilsen lise_97_nilsen@hotmail.com

Styremedlem: Arild Bergsland fam.bergsland@gmail.com

Styremedlem: Aud Inger Nytrøen aud_inger@hotmail.com

Styremedlem: Olav Røyneberg oroyneberg@hotmail.com


Treningsgruppene:

Rød gruppe: 2004 og eldre. Hovedtrener: Vebjørn Dahl Rismyhr. Assistenttrenere: Aud Inger Nytrøen og Pål Asbjørn Kullerud

Fellestreninger hver tirsdag og torsdag 18.00-20.00. I tillegg vil det komme tilbud om noen helgetreninger for denne gruppen.

Blå gruppe: 2008-2004. Hovedtrenere: Sturla Korsæth og Øystein Simonsen. Assistenttrenere: Frode Tomta og Ola Sander Martinsen

Fellestrening hver tirsdag og torsdag 18.00- 19.30

Grønn gruppe: 2009 og yngre: Hovedtrenere: Jarle Jørgensen og Ole Kristian Svartedal

Fellestrening hver torsdag 18.00-19.00 (oppstart etter høstferien)


Klubbkveld:

Torsdager er klubbkveld med samling på Harehjellhytta etter trening. Der venter boller, saft og kaffe!
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Trøsken IL er ajour med politiattester for våre trenere og personer med tillitsverv. Vi følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer. Les mer på https://www.idrettsforbundet.n...

Styret

Foreldrevettregler

Trøsken brosjyre 2016-2017 rev 2 (ny versjon kommer)

Powered by: Bloc